Opetuksen innovaatioita arjessa

Lukuvuoden suunnitteluajat ja kokoukset ovat pitäneet sisällään kouluissa huomattavan määrän opetussuunnitelmatyötä. Tahti ja tunnit eivät varmaankaan ole vähenemässä kevään aikana, kun valmistakin pitäisi pian saada. Syyslukukauden työskentely on osoittanut, että opettajat ovat mukana uudistamistyössä innostuneina ja tosissaan kehittämässä käytännön opetusta. Suunnittelutyön keskustelut oppimisympäristöjen kehittämisestä, laaja-alaisesta oppimisesta, koulun toimintakulttuurin muuttamisesta, oppilaan roolin muuttumisesta aktiiviseksi toimijaksi ja monesta muusta uudesta toimintamallista on herättänyt minussa ja varmasti monessa kollegassakin kysymyksiä. Miten ja mitä meidän pitäisi tehdä toisin? Täytyykö meidän muuttaa kaikki olemassa oleva?

Osin vastauksena näihin kysymyksiin ja osin uuden toimintakulttuurin ja työtapojen kehittämiseksi järjestimme koulussamme opetuksen innovaatiotorin. Tässä yhteydessä innovaatio määriteltiin hyvin laajasti käytännön toimintamalliksi, työtavaksi, projektiksi tai tekniseksi laitteeksi. Tarkoituksellisesti halusimme suunnata ajatuksia pois tieto-ja viestintätekniikasta, joka helposti nousee vahvasti esiin puhuttaessa innovaatioista. Jokainen opettaja mietti omassa opetuksessaan käyttämiään innovaatioita ja kirjoitti niistä lyhyen kuvauksen seinälle kiinnitettäväksi esitteeksi. Kun kolmisenkymmentä idea oli esillä, alkoi torilla tapahtua. Tilan täytti tutkiva, arvioiva ja uutta kehittävä keskustelu. Jo tässä tutustumisvaiheessa nousi esiin uusia innovaatioita ja kaikki mukana olleet saivat varmasti ideoita oppitunneilleen. Ideoihin tutustumisen yhteydessä sai myös ilmaista kiinnostuksensa kuulemaan lisää asiasta merkitsemällä itseään kiinnostavat esittelyt. Palaammekin myöhemmin vielä tarkempien esittelyjen muodossa innovaatioihin ja näin voimme jatkaa kokemusten jakamista.

Verrattaessa valmistuvan opetussuunnitelman ajatuksia opettajien innovaatiotorilla näkyväksi kirjoittamiinsa käytännön ideoihin, saamme vastauksen ainakin toiseen kysymykseen. Ei, meidän ei täydy heittää kaikkea vanhaa romukoppaan. Monissa käytössä olevissa työskentelytavoissa oppilas on aktiivinen toimijana ja oppiminen on vuorovaikutteista. Innovaatiotori toimi hyvänä työkaluna asiassa, jonka voimme jatkossa tehdä vielä paremmin – ajatusten, kokemusten ja arjen opetuksen innovaatioiden kehittämisessä.