Tieto on raaka-ainetta, jota tulee oppia hallitsemaan

Olin Tuunaa tuntisi messuilla, sain mitä halusin, paljon uutta tietoa siitä, mitä laitteilla voi tehdä. Olin tyytyväinen.  Vähän myöhemmin minulle tuli ähky, mitä siitä kaikesta paljoudesta ottaisin käyttöön, mitä välittäisin kolleegoilleni.

Tämän päivän valtavasta tiedon määrästäkin tulee täysinäinen olo. Kun itse kävin peruskoulua, tietomäärä oli paljon pienempi ja elämä oli kiireettömämpää kuin tämän päivän lasten elämä. Tietoa tulvii ikkunoista ja ovista. Onko enää kotia, jossa ei olisi yhtään tvt -laitetta? Suurimmalla osalla lapsista kulkee tietosanakirjat taskussa. He hankkivat haluamansa tiedon salaman nopeasti. Perinteinen puoli yhdeksän uutinen on heille jo vanhaa tietoa.

Itse kysyn ja opin diginatiiveilta nuoriltani, miten tämä ohjelma toimii. He ovat rohkeita, ovat oppineet jo ensimmäisinä elinvuosinaan käyttämään teknologiaa ja ymmärtämään sen käytön logiikan.

Vuosi sitten lueskellessani uutta opetussuunnitelmaa, olin ehkä vähän hukassa ja aloin etsiä koko suunnitelmalle punaista lankaa. Satuin katsomaan televisiosta kolmen nuoren miehen haastattelua, jossa he kertoivat olleensa harjoittelemassa Piilaaksossa. Yksi näistä kavereista kertoi saaneensa viimeisinä harjoittelupäivinään tehtäväksi suunnitella yritykselle uuden telejärjestelmän. Kaveri kertoi, ettei ollut koskaan mitään tällaista tehnyt, ei hajuakaan, miten tehtävästä suoriutuisi. Mutta hän otti tehtävän vastaan ja tutki olemassa olevan ja olevat järjestelmät. Ennen kuin harjoittelu loppui oli yrityksellä uusi toimiva ja tehokkaampi telejärjestelmä. Lopuksi kaveri sanoi: ”Selviydy tai uppoa”. Nämä sanat pysäyttivät minut miettimään olisiko näistä sanoista opetussuunnitelman punaiseksi langaksi. Meidän on kasvatettava ja opetettava oppilaistamme selviytyjiä. Yhteiskunnan jäseniä, jotka pärjäävät peruskoulun ja ammattiin valmistavien opintojen jälkeen sekä arjessa että työelämässä. Miten ja mitkä taidot tähän selviytymiseen tarvitaan? Ajattelun ja oppimaan oppimisen taitoja, arjen hallintaa, tvt-taitoja, vuorovaikutustaitoja, yrittäjyyttä jne. eli opetussuunnitelman laaja-alaisen osaamisen taitoja. Laaja-alaiset ovat tavoitteita ja oppiaineet ovat välineitä, joilla laaja-alaiseen osaamiseen päästään.

Yksi uuden opetussuunnitelman uudistamisen tavoite onkin ollut perusopetuksen sisältöjen karsiminen, jotta voidaan kiireettömästi keskittyä oleelliseen ja syventää oppimista.  Tieto on raaka-ainetta, jota tulee oppia käsittelemään ja hallitsemaan;  mistä tietoa saa, kun sitä tarvitsee, mikä on totta, mikä tarua, miten käytän tietoa?

Vanha sanonta ”Hyvin suunniteltu on puoliksi tehty” nousee arvoon arvaamattomaan. Meidän opettajien on tehtävä yhteistyötä suunnitellessamme oppilaille tehtävän antoja, joissa yhdistyvät eri oppiaineet, menetelmät, välineet ja arviointi. Luotetaan oppilaisiin, he opettelevat meidän ohjauksessamme prosessoimaan tietoa.