Keväisiä kuulumisia

Aloitin kehittäjäopettajana Sammon koulupolulla elokuussa. Vuosi on ollut erilainen, mitä aiemmat matematiikan lehtorin vuodet. Olen tavannut paljon uusia ihmisiä. Tavattuani teidät kehittäjäopekollegat tunsin kuuluvani heti joukkoonne. Olen saanut teiltä paljon hyviä ideoita työhöni, sekä myös tukea monella tavalla.

Oman työni markkinointi muille opettajille oli aluksi hankalaa, mutta nyttemmin opettajat ovat työllistäneet minua kiitettävästi. Kehittäjäopettajan työni on painottunut pääasiassa alakoulun luokkiin. Alakoulun luokille on helpompi järjestää ohjausta, sillä he voivat hieman muokata viikoittaista aikatauluaan. Yläkoulussa lukujärjestyksen muokkaaminen onkin hieman hankalampaa. Se, että pystyn auttamaan pääasiassa keskiviikkoisin on osoittautunut joissakin tapauksessa hieman hankalaksi. Toisaalta olen joustanut ja työskennellyt myös muinakin päivinä tällä saralla.

Omien taitojen kehittäminen on myös ollut mielekästä. Laakson Matleenan kursseille voisin hakeutua jatkossakin.

Koska olen tietotekniikan opettaja on työni kouluilla ollut kovin tietotekniikkapainotteista. Eipä siinä, se on ollut mielenkiintoista ja antoisaa. Kentällä halutaan kovasti tukea 365-käyttöön. Powerpointin sujuva käyttö sekä excelin yhdistäminen tilastollisiin tutkimuksiin ovat työllistäneet viikkojani. Koska kuuluun myös kaupungin OPS-työryhmään, olen osaltani mukana varsinkin omalla koulullani OPS-työssä. Mielenkiintoista, mutta haasteellista työtä.

Maaliskuussa tuntui vihdoin, että olen päässyt työhöni hyvin sisään. Toivottavasti kehittäjäopettajien työ jatkuu tulevaisuudessakin, sillä tälle työlle tuntuu olevan tilausta kentällä.