Opetuksen innovaatioita arjessa

Lukuvuoden suunnitteluajat ja kokoukset ovat pitäneet sisällään kouluissa huomattavan määrän opetussuunnitelmatyötä. Tahti ja tunnit eivät varmaankaan ole vähenemässä kevään aikana, kun valmistakin pitäisi pian saada. Syyslukukauden työskentely on osoittanut, että opettajat ovat mukana uudistamistyössä innostuneina ja tosissaan kehittämässä käytännön opetusta. Suunnittelutyön keskustelut oppimisympäristöjen kehittämisestä, laaja-alaisesta oppimisesta, koulun toimintakulttuurin muuttamisesta, oppilaan roolin muuttumisesta aktiiviseksi toimijaksi ja monesta muusta uudesta toimintamallista on herättänyt minussa ja varmasti monessa kollegassakin kysymyksiä. Miten ja mitä meidän pitäisi tehdä toisin? Täytyykö meidän muuttaa kaikki olemassa oleva?

Osin vastauksena näihin kysymyksiin ja osin uuden toimintakulttuurin ja työtapojen kehittämiseksi järjestimme koulussamme opetuksen innovaatiotorin. Tässä yhteydessä innovaatio määriteltiin hyvin laajasti käytännön toimintamalliksi, työtavaksi, projektiksi tai tekniseksi laitteeksi. Tarkoituksellisesti halusimme suunnata ajatuksia pois tieto-ja viestintätekniikasta, joka helposti nousee vahvasti esiin puhuttaessa innovaatioista. Jokainen opettaja mietti omassa opetuksessaan käyttämiään innovaatioita ja kirjoitti niistä lyhyen kuvauksen seinälle kiinnitettäväksi esitteeksi. Kun kolmisenkymmentä idea oli esillä, alkoi torilla tapahtua. Tilan täytti tutkiva, arvioiva ja uutta kehittävä keskustelu. Jo tässä tutustumisvaiheessa nousi esiin uusia innovaatioita ja kaikki mukana olleet saivat varmasti ideoita oppitunneilleen. Ideoihin tutustumisen yhteydessä sai myös ilmaista kiinnostuksensa kuulemaan lisää asiasta merkitsemällä itseään kiinnostavat esittelyt. Palaammekin myöhemmin vielä tarkempien esittelyjen muodossa innovaatioihin ja näin voimme jatkaa kokemusten jakamista.

Verrattaessa valmistuvan opetussuunnitelman ajatuksia opettajien innovaatiotorilla näkyväksi kirjoittamiinsa käytännön ideoihin, saamme vastauksen ainakin toiseen kysymykseen. Ei, meidän ei täydy heittää kaikkea vanhaa romukoppaan. Monissa käytössä olevissa työskentelytavoissa oppilas on aktiivinen toimijana ja oppiminen on vuorovaikutteista. Innovaatiotori toimi hyvänä työkaluna asiassa, jonka voimme jatkossa tehdä vielä paremmin – ajatusten, kokemusten ja arjen opetuksen innovaatioiden kehittämisessä.

 

OneNote oppimisessa

onenote_logot

OneNote on yksi tiedosto, jota kutsutaan OneNote –muistikirjaksi. Siihen voi kerätä kaikki muistiinpanot ja tiedot esim. tekstiä, kuvaa, digitaalista käsinkirjoitusta, ääntä ja videoita. OneNote muistikirjan voi helposti jakaa muiden kanssa ja työskennellä siinä yhdessä.

Luokan OneNote-muistikirjassa (Class Notebook) lisänä on se, että tiedosto sisältää myös oppilaiden OneNotet. Luokan OneNote-tiedoston perusrakenne on seuraava:

  • Sisältökirjasto, johon opettajalla on muokkausoikeus ja oppilailla tarkasteluoikeus. Tähän sisältökirjastoon opettaja laittaa sisältöä oppilaille luettavaksi tai kopioitavaksi.
  • Yhteistyötila, jota pääsevät muokkaamaan kaikki, myös oppilaat. Tänne voi helposti siirtää esim. ryhmätyöt tai koealueen/asian kertaamistyöt tai tehdä samaan aikaan työstämistä.
  • Oppilaiden OneNotet, jotka opettaja näkee kaikki oman OneNotensa sisällä. Oppilaalla on siis oma OneNotensa, jossa hän näkee myös luokan Yhteistyötilan ja Sisältökirjaston.

Luokan OneNote on siitä hyvä, että opettajalla on vain yksi tiedosto, josta hän näkee jokaisen oppilaan tuotokset. Opettaja voi helposti jakaa oppilaille tietoja ja toisaalta oppilaat saavat opettajan jakamat tiedot ja oppilaat voivat tehdä omia muistiinpanoja. Lisäksi yhteistyötilaan voidaan laittaa yhteisiä asioita.

Hyvää on myös se, että jos oppilaat tekevät töitä esim. wordillä tai powerpointilla, niin näistä oppilaat voivat tehdä muokkauslinkit OneNoteen. Silloin opettaja pääsee noitakin töitä katsomaan ja korjaamaan oman OneNotensa kautta. OneDriven jaettuja kansioita opettajan ja oppilaiden kanssa ei tarvita.

Luokan OneNote luodaan Office365:n Class Notebook -työkalulla ja pitää muistaa, että aina toisen opettajan lisäys/poisto tai oppilaiden lisäys/poisto tehdään tuolla työkalulla. Kun luokan OneNote on tehty, niin tiedosto tulee opettajalle OneDriven Luokan muistikirjat – kansioon ja oppilaille OneDriven Jaettu kanssani -kohtaan.

Unohda siis paperiset monisteet ja ryhmätyöpaperit ja testaa miten Luokan OneNote sopii opiskeluun ja sen tueksi 🙂

onenote_eri